Utbildad eller inte utbildad?

I Sverige finns det många massörer som erbjuder gravidmassage, men tyvärr är endast ett fåtal av dessa är utbildade inom gravidmassage! Behandlingsteam John Carrier driver Sveriges enda utbildning för gravidmassörer.

Utbildningsnivå

Utbildningen är uppdelad i 2 nivåer (mer info nedan)
Dipl. Gravidmassör (Steg 1)
Cert. Terapeutiskgravidmassör (Steg 2)

Elevbehandlingar

Under utbildningen erbjuder även skolans elever ”elevbehandlingar” i stora delar av Sverige (läs mer här)

Dipl. Gravidmassör (steg 1)

Dessa massörer erbjuder gravidmassage, som leder till större rörlighet, mindre värk och ökad cirkulation vilket leder minskade svullnader, så du inte behöver ha ont – nu och framöver.

Cert. Terapeutisk Gravidmassör (steg 2)

Specialister på gravidrelaterade besvär och använder sig av avancerade diagnostiseringstekniker och specifika behandlingsmetoder – ovärderliga kunskaper för att behandla, förebygga och rehabilitera gravida med mer komplicerade tillstånd.

Gravidmassörer i Sverige

Söder om Mälardalen

Mälardalen – Gotland

Norr om Mälardalen